Zorgverlening

Zorgverlening

Algemeen

Zorgverlening

Op Hoeve Loevestein wordt 24 uurszorg geboden. Dit houdt in dat er dag en nacht toezicht aanwezig is. Op elke groep is overdag en in de avond een verzorgende IG of verpleegkundige aanwezig. Daarnaast is er een ondersteunende dienst (helpende of helpende plus) en een activiteitenbegeleider. In de nacht is er een verzorgende IG of een verpleegkundige aanwezig die indien nodig terug kan vallen op een achterwacht. 

Een klein en hecht team stelt elke dag weer ten doel de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Door duidelijk met elkaar te communiceren, naar elkaar te rapporteren en door creatief te zijn tijdens uitdagende situaties wordt gestreefd naar een zo prettig mogelijke invulling van de zorg. 

Het team respecteert de wensen, behoeften en eigen regie van de bewoners. Er wordt rekening gehouden met de voorkeuren qua dagbesteding en wanneer een bewoner het moeilijk vindt om de dag zinvol door te komen wordt hij of zij hierin begeleid.  

Wanneer een bewoner niet meer wilsbekwaam is vindt de communicatie betreffende de zorg plaats tussen de 1e contactpersoon (wettelijk vertegenwoordiger) en de persoonlijk begeleider of zorgcoördinator van de bewoner.