Zorgleefplan

Zorgverlening

Zorgleefplan

Op Hoeve Loevestein bieden we zorg aan de hand van het Zorgleefplan. Na opname wordt het Zorgleefplan samen met de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger opgesteld. In het Zorgleefplan staat beschreven welke zorg er nodig is en welke doelen we samen willen behalen.  

Het Zorgleefplan wordt opgesteld aan de hand van de vier domeinen van het Omaha-classificatiesysteem: het fysiologische domein, het gezondheidsgerelateerd gedragsdomein, het omgevingsdomein en het psychosociaal domein.  

Het Zorgleefplan wordt minimaal elk half jaar geëvalueerd. Op verzoek van de bewoner, vertegenwoordiger of zorgverlener kan dit vaker gebeuren, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag van de bewoner is veranderd.  

Het Zorgleefplan is geïntegreerd in ons rapportagesysteem ONS Nedap. De zorgverleners rapporteren op de doelen zoals in het Zorgleefplan staat beschreven. De rapportages kunnen worden ingezien door de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. 

U heeft vragen?

U kunt vandaag nog een afspraak maken.