Zorg in de laatste levensfase

Zorgverlening

Zorgverlening

Zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase is bedoeld voor bewoners die niet meer kunnen genezen en stervende zijn. De zorg is gericht op verlichting van pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Tijdens deze laatste levensfase wordt er uiteraard op een professionele wijze zorg geboden. De huisarts zal dan ook nauw betrokken zijn bij dit proces. Dit houdt in dat de huisarts zo vaak als nodig langs komt. In samenspraak met de eerste contactpersoon zal er beslist worden op welke wijze er precies invulling wordt gegeven aan de zorg.

De medewerkers van de Zorgboerderij denken hierin zoveel mogelijk mee en hebben ook aandacht voor de directe naasten. Het is belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen. Om die reden is er in overleg veel mogelijk. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld om aan het bed te waken. Waken is voor naasten veelal een tijd van bewustwording en bezinning. Het overlijden is nabij en zittend aan het bed komen er vaak herinneringen boven. Op de Zorgboerderij kan er in alle rust en met voldoende ruimte voor privacy afscheid worden genomen.

Het kan voorkomen dat de zorg tijdens de laatste levensfase te complex wordt. In een dergelijke situatie wordt er geprobeerd om samen te werken met professionals of een thuiszorgorganisatie uit de regio. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat er op de Zorgboerderij niet de zorg geboden kan worden die nodig is. Mocht hier sprake van zijn dan wordt er door ons team meegedacht over geschikte oplossingen en alternatieven.

Tijdens deze laatste levensfase zal er frequent contact plaats vinden tussen de zorgcoördinatoren de eerste contactpersoon. Beoogd wordt dat dit contact goed en vertrouwd aanvoelt. Dit is belangrijk voor een goede continuïteit van de zorg.

Wanneer een bewoner is overleden zijn er verschillende mogelijkheden om de periode op de Zorgboerderij respectvol af te sluiten. Als dit moment nadert dan is het belangrijk om persoonlijke wensen met de zorgcoördinatordoor te spreken. In overleg kunnen afspraken gemaakt worden omtrent de verzorging van de overledene en het eventueel opbaren op de Zorgboerderij. Iedere situatie is anders en wordt afzonderlijk in behandeling genomen.

U heeft vragen?

U kunt vandaag nog een afspraak maken.