Wonen

Zorgboerderij

Zorgboerderij

Wonen

Het is een ingrijpende aangelegenheid om door bijvoorbeeld dementie niet meer (volledig) in staat te zijn om zelfstandig te wonen. Vaak wordt zo’n verhuizing zo lang mogelijk uitgesteld en pas gerealiseerd wanneer de situatie onhoudbaar en/of gevaarlijk wordt. Achteraf wordt regelmatig gezegd door naasten dat men te lang is doorgegaan met zorgen. Alhoewel het heel moeilijk is om iemand waarvan je houdt “los” te laten, is het ook belangrijk om te realiseren dat niemand gebaat is bij een uitgebluste naaste. 

Op Hoeve Loevestein wonen op de begeleidende groep mensen die in het begin van hun dementiële proces zitten. Deze mensen zijn zich vaak heel bewust van hun (voornamelijk) geestelijke achteruitgang. Ze benoemen dingen niet altijd meer te weten, denken niet meer altijd aan hun medicatie of aan het aandoen van schone kleding. Op de begeleidende groep staan professionele zorgverleners om deze bewoners te begeleiden. De nadruk ligt hier niet op wat de bewoner niet meer kan, maar juist op wat de bewoner nog wel kan. Door deze positieve insteek laat de bewoner makkelijker begeleiding toe bij de dingen die niet meer lukken.  

De bewoners van de begeleidende groep werken veel in de (moes)tuin, doen een spelletje, drinken samen koffie of thee, lezen een tijdschrift of wandelen over het 2 kilometer lange schelpenpad achter de Hoeve. Terwijl de verzorging zorgt dat de bewoner een fijne dag heeft wordt ondertussen de gezondheidstoestand goed in de gaten gehouden. Daarnaast begeleid de verzorging de bewoner daar waar nodig bij de ADL en voorziet hem of haar van zijn natje en droogje. 

Wordt de zorg voor een bewoner dusdanig zwaar dat de begeleidende groep geen goede plek meer is, dan kan een doorstroom worden gerealiseerd naar de warme zorg. Op de warme zorg wonen bewoners die verder gevorderd zijn in hun dementieel proces. Waar de bewoners van de begeleidende groep nog veel dingen zelf kunnen, zijn de bewoners van de warme zorg bijna volledig afhankelijk van de verzorgenden.  

Het doel van warme zorg is niet genezing of herstel. Bij de warme zorg ligt de nadruk op de beleving. Op de warme zorg wordt een sfeer gecreëerd waardoor desoriëntatie, angsten en onzekerheden verminderen of zelfs verdwijnen. Nabijheid, herkenbaarheid, huiselijkheid en vrijheid staan bij de warme zorg hoog in het vaandel.  

Op de warme zorg zijn een aantal kamers geschikt voor mensen die niet mobiel meer zijn en afhankelijk zijn van een verblijfsrolstoel. Middels een tillift worden deze bewoners geholpen tijdens de transfers. Sommige bewoners zijn nog deels mobiel. Met hen wandelt de verzorging regelmatig om ervoor te zorgen dat de gedeeltelijke mobiliteit zo lang mogelijk behouden blijft. 

Het is elke keer weer heel bijzonder om te zien hoe een bewoner van de begeleidende groep zich eigenlijk vrijwel direct “thuis” voelt op de warme zorg. De omgeving is bekend, de verzorgenden zijn bekend en de bewoner behoudt (indien mogelijk) zijn eigen kamer. De combinatie van de begeleidende groep en de warme zorg is een groot pluspunt van Hoeve Loevestein.