Informatieverstrekking

Service Details

Algemeen

Informatieverstrekking ONS NEDAP

Hoeve Loevestein werkt met het elektronisch cliëntendossier (ECD) ONS NEDAP. In dit ECD wordt alles omtrent de zorg bijgehouden. Ook de rapportages vinden plaats in ONS. Iedere bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger krijgt de mogelijkheid om mee te lezen met de rapportages. Middels een inlogcode die verstrekt wordt zodra het account voor de bewoner is aangemaakt kan de koppeling worden bewerkstelligd. Vanzelfsprekend krijgt de bewoner of wettelijk vertegenwoordiger alleen inzage in de eigen rapportages. 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Om de zorg goed te laten verlopen heeft Hoeve Loevestein zoveel mogelijk gegevens nodig van de bewoners. Van elke bewoner wordt daarom een elektronisch zorgdossier aangemaakt in ONS NEDAP. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, geboortedatum en de gestelde diagnose maar ook het Zorg Leef Plan, het medisch dossier en de rapportages.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over bewoner verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger (eerste contactpersoon).

Rechten van bewoner

De bewoner heeft recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling van persoonsgegevens in het eigen zorgdossier. Het zorgdossier mag door de eerste contactpersoon worden ingezien (deze ontvangt hiervoor persoonlijke inloggegevens).

Wie heeft toegang tot het zorgdossier

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de bewoner digitaal bewaard in het zorgdossier. Het management heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de zorgdossiers. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de woonbegeleiders(alleen dossiers wonen), de zorgcoördinator en het managementteam.